Wydział Teologiczny realizuje misję UKSW i jej strategię rozwoju poprzez organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie teologii, komunikowania wiary oraz dialogu wiary ze współczesnością, a także organizowanie badań naukowych uwzględniających potrzeby Kościoła i społeczeństwa. Wyrazem tego jest kształcenie studentów i przygotowywanie ich do podejmowania wielorakich zadań w Kościele i społeczności świeckiej.

Na tę ostatnią potrzebę w wyjątkowy sposób odpowiada kierunek chrześcijańska turystyka religijna, która przygotowuje przyszłych pracowników branży turystycznej i pielgrzymkowej w duchu chrześcijańskim, łącząc wiedzę teologiczną z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Dzięki staraniom pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został 27 marca 2012 roku wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa Mazowieckiego (pod numerem 15), co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.