Aby zostać studentem Chrześcijańskiej Turystyki Religijnej zapoznaj się z zasadami rekrutacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru na studia znajdują się na stronie:
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

A także w Biurze Rektrutacji:
ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa | budynek 23 | pokój 005
tel. (22) 569 68 32, (22) 569 68 51, (22) 569 96 92,  (22) 569 96 94,
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Bezpośredni kontakt ws. kierunku Chrześcijańskiej Turystyki Religijnej:
e-mail: turystykauksw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ChrzescijanskaTurystykaReligijnaUKSW/