ROK 1

Semestr I

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świeciepolskikonwersatorium30
Obsługa ruchu turystycznegopolskikonwersatorium30
Przepisy prawne w turystycepolskikonwersatorium15
Wprowadzenie do teologiipolskiwykład30
Wprowadzenie do Pisma Świętegopolskiwykład30
Stary Testament – Pięcioksiąg i deuteronomistyczne dzieło historycznepolskiwykład30
Nowy Testament – Ewangelie synoptycznepolskiwykład30
Nowy Testament – Pisma Janowe i listy katolickiepolskiwykład30
Translatorium języka włoskiegopolskitranslatorium30
Hebrajski biblijnypolskilektorat30
Lektorat języka nowożytnegojęzyk obcylektorat30
Kultura i technika studiowaniapolskikonwersatorium15

Semestr II

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Archeologia biblijnapolskiwykład30
Geografia, historia i kultura krajów biblijnych: Grecja i Azja Mniejszapolskiwykład30
Geografia, historia i kultura krajów pielgrzymkowych: Italiapolskiwykład30
Stary Testament – późne księgi historycznepolskiwykład30
Kultura chrześcijańska w starożytności (patrologia)polskiwykład30
Wprowadzenie do historii Kościołapolskiwykład30
Wprowadzenie do liturgiipolskiwykład30
Emisja głosupolskićwiczenia30
Język łacińskipolskilektorat30
Translatorium języka włoskiegopolskitranslatorium30
Lektorat języka nowożytnegojęzyk obcylektorat30


ROK 2

Semestr III

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Geografia, historia i kultura krajów biblijnych: Syropalestynapolskiwykład30
Geografia, historia i kultura krajów biblijnych: Egipt i Mezopotamiapolskiwykład30
Wprowadzenie do judaizmupolskiwykład30
Stary Testament – księgi prorockiepolskiwykład30
Stary Testament – Psalmy i Księgi mądrościowepolskiwykład30
Nowy Testament – Dzieje Apostolskie i listy Pawłowepolskiwykład30
Antropologia filozoficznapolskiwykład30
Translatorium języka włoskiegopolskitranslatorium30
Greka biblijnapolskilektorat30
Lektorat języka nowożytnegojęzyk obcylektorat30
Wychowanie fizycznepolski ćwiczenia30

Semestr IV

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Historia chrześcijaństwa w Ziemi Świętej polskiwykład30
Biblijny Izraelpolskiwykład30
Wstęp do historii sztuki *
zajęcia z zakresu nauk
humanistycznych dedykowane dla
kierunku chrześcijańska turystyka religijna
polskiwykład30
Translatorium języka włoskiegopolskitranslatorium30
Podstawy języka arabskiego i kultura islamupolskiwykład30
Ochrona własności intelektualnejpolskikonwersatorium15
Lektorat języka nowożytnegojęzyk obcylektorat30
Seminarium dyplomowepolskićwiczenia30
Wychowanie fizycznepolskićwiczenia30
Egzamin z języka nowożytnego (zdawany po 4 semestrze)język obcy
Praktyki zawodowe


ROK 3

Semestr V

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Sanktuaria maryjne Europypolskiwykład30
Dziedzictwo i krajobraz kulturowy Europypolskiwykład30
Seminarium dyplomowepolskićwiczenia30
Praktyki zawodowe

Semestr VI

Nazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznych Liczba godzin
Geografia turystyczna Polski i Europypolskikonwersatorium30
Geografia, historia i kultura krajów
pielgrzymkowych: Francja i Hiszpania
polskiwykład30
Komunikacja kulturowa *zajęcia
z zakresu nauk humanistycznych dedykowane dla
kierunku chrześcijańska
turystyka religijna
polskiwykład30
Seminarium dyplomowepolskićwiczenia30


Zajęcia do wyboru przez studenta – zajęcia fakultatywne dedykowane dla kierunku 

Rok studiówNr semestruNazwa przedmiotu / moduł kształceniaJęzyk wykładowy przedmiotuForma zajęć dydaktycznychLiczba godzin
I1Język polski akademicki dla cudzoziemcówpolskikonwersatorium30
I2Język polski akademicki dla cudzoziemcówpolskikonwersatorium30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu turystykipolskiwykład30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu turystykipolskiwykład30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu teologii pielgrzymowaniapolskiwykład30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu teologii pielgrzymowaniapolskiwykład30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu teologii/ biblistykipolskiwykład30
I-III1-6Wykład monograficzny z zakresu teologii/ biblistykipolskiwykład30
I1Topografia Rzymupolskićwiczenia15
I1Topografia Aten, Efezu i Koryntupolskićwiczenia15
I1Przygotowanie do wyprawy – Miechów („Polska Jerozolima”)
i Rzym
polskićwiczenia15
I2Pielgrzymowanie w Bibliipolskiwykład30
I2Pielgrzymki papieskie do krajów biblijnychpolskiwykład30
II3Topografia Jerozolimypolskićwiczenia15
II3Kuchnia biblijna i śródziemnomorskapolskićwiczenia15
II3Przygotowanie do wyprawy – Izrael i Jordaniapolskićwiczenia15
II4Historia wypraw krzyżowychpolskiwykład30
II4Sanktuaria Ziemi Świętejpolskiwykład30
II4Chrześcijańska literatura podróżniczapolskiwykład30
II4Kościoły Wschodupolskiwykład15
II4Sztuka wystąpień publicznychpolskićwiczenia30
III5Podróże świętego Pawłapolskiwykład30
III5Pielgrzymowanie w religiach światapolskiwykład30
III6Promocja i informacja w ruchu turystycznym i pielgrzymkowympolskićwiczenia15
III6Zarządzenie w ruchu turystycznympolskikonwersatorium15
III6Szlaki jakubowe w Europiepolskiwykład15