Chrześcijańska Turystyka Religijna
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adres:
Ul. Dewajtis 5, 01 – 815 Warszawa
Tel. (22) 561 88 56
e-mail: wtdz@uksw.edu.pl
www: www.teologia.uksw.edu.pl

Bezpośredni kontakt ws. kierunku Chrześcijańskiej Turystyki Religijnej:
e-mail: turystykauksw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ChrzescijanskaTurystykaReligijnaUKSW/

Formularz kontaktowy ws. kierunku Chrześcijańskiej Turystyki Religijnej: