Doświadczenie zawodowe

Dyrektor          od 2001
NOMADA Kościelna Agencja Pielgrzymkowa Sp. z o.o.  przy Konferencji Episkopatu Polski                          

Prezes             od 2008 do chwili obecnej  
NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o.

Członek           2006 – 2014
Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie                                                              

Członek            od 2011
Polskiej Akademii Innowacji Turystyki

Wykładowca    2012 – 2019
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii, Specjalność Turystyka Krajów Biblijnych.

Członek             od 2016 
Rady Biznesu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii.

Inne zaangażowania zawodowe
Przewodnik po szlakach biblijnych, trasach apostolskich, sanktuariach Maryjnych od 1999 roku.  
Prezes Kościelnej Dobroczynnej Fundacji ks.Piotra Skargi dla Ubogich w Grójcu 

Wyróżnienia

  1. Otrzymała Wawrzyn Polskiej Turystyki za działalność innowacyjną przyznany przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  2. Otrzymała Tytuł Ambasadora Turystyki Religijnej Regionu Kastylii i Leon.

Ukończone studia
Zarządzanie i marketing – Teologia – Bezpieczeństwo międzynarodowe.