Archives 2022

Pielgrzymka do Miechowa

Deo gratias! To był piękny, dobry dzień w Miechowie, Polskiej Jerozolimie! Rozpoczęliśmy go od Eucharystii w kaplicy Grobu Bożego, przy najstarszej i najwierniejszej kopii Grobu Pańskiego z Jerozolimy w Europie (z XVI w.). Bywali tu królowie, a przez wieki przybywali liczni pielgrzymi. Dziś poszliśmy w ich ślady. Po Mszy zwiedzaliśmy piękną Bazylikę, której początki sięgają XII w., opowiadaliśmy o Jaksie Gryficie, Bożogrobcach kanonikach i średniowiecznych korzeniach Miechowa, oraz o polskich tradycjach zw.z wyprawami krzyżowymi. Zwiedziliśmy kaplicę Świętego Oblicza, krużganki, oglądając najważniejsze zabytki. Podziwialiśmy zbiory Muzeum Ziemi Miechowskiej, a ważnym przeżyciem było też odwiedzenie siedziby Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Relacja fotograficzna tylko trochę oddaje wszystkie przeżycia tego dnia!

*

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tak piękne przeżycia były możliwe!
Panu Komandorowi Stanisławowi Osmendzie, Kustoszowi stałej siedziby Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,
Panu Dariuszowi Marczewskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów, wraz z Współpracownikami, zwłaszcza Panią Moniką Górak,
Księdzu Proboszczowi Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, Księdzu Prałatowi Franciszkowi Siarkowi, wraz z Księżmi i Siostrami, którzy posługują w Bazylice,
Panu Dyrektorowi Muzeum Ziemi Miechowskiej, Panu Marcinowi Florkowi, wraz ze Współpracownikami,
Panu Mecenasowi, Kawalerowi Zakonu Bożego Grobu, Maurycemu Fojcikowi.

Cieszymy się z obecności z nami Księdza Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych UKSW, Księdza Profesora Tomasza Wielebskiego oraz Księdza Prodziekana Wydziału Teologicznego UKSW, Księdza Profesora Marka Tatara. Dziękujemy za wspólną modlitwę i skierowane do nas Słowo. Dziękujemy i cieszymy się z obecności Przedstawicieli Administracji UKSW oraz Studentów, którzy mieli ważne zadania do wykonania 😉

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY!

To był wspaniały dzień!

Barbara Strzałkowska
Agnieszka Czyż-Mańkowska

Organizacja Ruchu Turystycznego – relacja i materiały

23 listopada br miało miejsce Szkolenie podmiotów kościelnych i biur podróży w zakresie organizacji ruchu pielgrzymkowego – organizowane przez Chrześcijańską Turystykę Religijną wraz z Radą Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W naszym szkoleniu uczestniczyło prawie 120 osób. Przedstawiciele diecezji, zgromadzeń zakonnych, organizatorów pielgrzymek, biur podróży i pielgrzymkowych. Dużo ważnych rozmów, wymiany doświadczeń, planów współpracy.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się uczestniczyć w szkoleniu, pokonując czasem kilkaset kilometrów.

Dziękujemy dostojnym Gościom, Prelegentom, wszystkim, dzięki którym realizacja tego szkolenia była możliwa!

Szczegółowa relacja ze spotkania znajduje się na portalu eKAI: Uczciwość i profesjonalizm zadaniem dla kościelnych biur pielgrzymkowych
Zachęcamy do lektury!

PREZENTACJE DO POBRANIA:
Kliknij w tytuł, aby pobrać plik
1. PRZEPISY PRAWA TURYSTYKI I ICH ZASTOSOWANIE W ORGANIZACJI PIELGRZYMEK (PDF)
2. Szanse i zagrożenia w prowadzeniu biura w kontekście organizacji ruchu pielgrzymkowego (PDF)
3. Duszpasterstwo “osób w drodze” (PDF)

Organizacja Ruchu Turystycznego – szkolenie

Szkolenie podmiotów kościelnych i biur podróży w zakresie organizacji ruchu pielgrzymkowego – organizowane przez Chrześcijańską Turystykę Religijną wraz z Radą Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki

23 listopada 2022 roku
Aula Jana Pawła II, kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5


PROGRAM

9:00 – Otwarcie
– Słowo powitania Ksiądz Profesor Ryszard Czekalski, Rektor UKSW
– Słowo Wstępne Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko
– Słowo Wstępne Pan Minister Andrzej Gut-Mostowy

9:30Przepisy prawa turystyki i ich zastosowanie w organizacji pielgrzymek
Pan Dyrektor Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

11:00 – Szanse i zagrożenia w prowadzeniu biura turystycznego w kontekście organizacji ruchu pielgrzymkowego
Pani Agnieszka Czyż Mańkowska, Dyrektor Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego NOMADA

11:45 – Kawa/ herbata

12:00 – Wskazania dla duszpasterstwa turystów i pielgrzymek
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Kraków, Konsultor Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

12:45 – Kierunek studiów ‘chrześcijańska turystyka religijna’ w UKSW – prezentacja
Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW, kierownik kierunku, Konsultor Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

13:00 – Zakończenie szkolenia

Obiad dla prelegentów i zaproszonych gości.

ZAPISY I WARUNKI PRZYJĘCIA

Złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego kwestionariusza zgłoszeniowego:

osobiście – ul. Dewajtis 5, pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-15.00; tel. 22 561 89 60
pocztą:
Adres kontaktowy:
Wydział Teologiczny UKSW (p.41)
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

>>>Kliknij tutaj, aby pobrać formularz<<<


Rejestracja na szkolenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie:  https://oferta.uksw.edu.pl/pl/ – od 28.10.2022:
(Informacje dodatkowe: Proszę najpierw założyć konto, po akceptacji przetwarzania danych, wpisania danych osobowych, kliknąć ikonę oferta, wybrać: „Szkolenia organizowane na UKSW w cyklu 2022/23” , wybrać szkolenie i kliknąć ikonkę zapisz się)

W razie pytań lub problemów z rejestracją można kontaktować się telefonicznie (22 561 89 60)